Mijn Pedagogische Visie

Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen tot vriendelijke, sociale, zelfstandige mensen. Dit zal ik zoveel mogelijk op een positieve manier stimuleren, door structuur en duidelijkheid te bieden, geduld, begrip, een luisterend oor en een knuffel te bieden, een speelomgeving met uitdagend materiaal aanreiken en het goede voorbeeld te geven. Naast een veilige omgeving in huis, vind ik ook een veilige sociale omgeving belangrijk. Ik wil dat kinderen zich op hun gemak voelen. Een knuffel, compliment of samen spelen doet wonderen!

 

Emotionele veiligheid: Een voorwaarde om op een ontspannen manier tot ontwikkelen te komen is dat kinderen vrij zijn van emotionele belemmeringen. Dit betekent dat een kind echt zichzelf kan en mag zijn. Emoties horen erbij en mogen er zijn, de uitdaging zit hem in het ermee om te leren gaan.

De wenperiode is hier dan ook op gericht, zorgen dat uw kind zich thuis gaat voelen. Dit door persoonlijke aandacht, kijken naar wat uw kind nodig heeft, speelmateriaal wat bij hem of haar past en een fijne ruimte om te ontwikkelen en zich prettig te voelen.

 

Sociale ontwikkeling: Ik vind het belangrijk dat kinderen leren omgaan met andere kinderen en leren op een vriendelijke manier hun grenzen aan te geven. Door veel samen te spelen komen de kinderen tot ontwikkeling en leren ze spelenderwijs van elkaar.

Ik vind het daarbij ook belangrijk dat kinderen leren delen, leren wachten op hun beurt en leren aan te geven wat ze willen. Ik stimuleer dit door kinderen speeltijd en speelruimte te geven en materiaal aan te bieden die dit ondersteunt.

 

Zelfstandigheid: Kinderen leren trots op zichzelf te zijn doordat ze zelf dingen kunnen doen, daar krijgen ze zelfvertrouwen van. Ja, het duurt iets langer, maar dat snoetje als het gelukt is!

 

Uitdagende speelomgeving: Buiten spelen, torens bouwen, bakken, knutselen, fantasie gebruiken met materiaal, afwisselend speelgoed voor verschillende leeftijden, enz. De kinderen hebben een ruime keuze om te spelen en ontdekken!

 

Structuur en duidelijkheid: De kinderen weten waar ze aan toe zijn, doordat de dagindeling veelal hetzelfde is. Hierdoor voelt het vertrouwd voor ze. Ik straf zo min mogelijk en richt me vooral op belonen. Ik ben er van overtuigd dat je met uitleggen waarom je iets zo wil meer bereikt en met complimentjes gewenst gedrag kunt stimuleren.